Cins şalvar

  • Jeans  High Quality kid’s denim ripped pants wide leg jeans

    Cins şalvar Yüksək keyfiyyətli uşaq cins cırılmış şalvar enli cins şalvar

    Cinsin büzülməsi ağır çəkiyə görə adi parçalardan xeyli böyükdür. Toxuculuq fabrikinin bitirmə emalatxanasında geyim istehsalından əvvəl denim əvvəlcədən büzülmüş və formalaşdırılmışdır, lakin bu, büzülmə müalicəsinin yalnız ilk addımıdır. Kağız nümunəsini qoymazdan əvvəl geyim fabriki də kağız nümunəsini qoyarkən hər kəsici parçanın ölçüsünü müəyyən etmək üçün hazır parçanın büzülməsini yenidən ölçməlidir. Ümumiyyətlə, bütün pambıq denimlərin büzülməsi geyim tikildikdən sonra təxminən 2% olacaq (müxtəlif parçalardan və müxtəlif təşkilati strukturlardan asılı olaraq), elastik denim isə daha böyük, adətən 10% və ya daha çox olacaq. Cins şalvar geyilən olmalıdır və onların yuyucu zavodda büzülməsi və bərkidilməsi çox vacibdir.